Haluamme tehdä oikein

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa kaikessa liiketoiminnassamme. Turvallisuus ja kaikkien liiketoimintaamme liittyvien tahojen luottamus ovat meille ensisijaisen tärkeää. Whistleblowing-ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä anonyymisti.

Meillä jokaisella on tärkeä tehtävä ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, jotka eivät kuulu tapaamme toimia. Näin saamme mahdollisuuden estää tai oikaista mahdolliset väärinkäytökset. Aina ei kuitenkaan epäilyttävästä tilanteesta voi tai halua kertoa omalla nimellä.

Milloin voin käyttää ilmoituskanavaa?

Ilmoituskanavan kautta voit ilmaista huolesi jostakin, mikä ei noudata arvojamme ja toimintatapojamme, ja millä voi olla vakavia seurauksia organisaatiollemme, yksittäiselle henkilölle, ympäristölle tai yhteiskunnalle.

Miten teen ilmoituksen?

Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi, mutta ilmoitukset pitää tehdä hyvässä uskossa ja vilpittömässä mielessä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoituksen lähettäminen on helppoa ja turvallista. Kun lähetät ilmoituksesi, saat ruudulle tunnuksen ja salasanan. Tallenna ne turvalliseen paikkaan, sillä tarvitset niitä seurataksesi ilmoituksesi käsittelyä. Huomioithan, että anonymiteetin vuoksi salasanaa ei pysty palauttamaan, joten on erittäin tärkeää tallentaa salasana. Tapauksen edetessä voit tarkentaa ja täydentää ilmoitusta, ja sinulle voidaan esittää lisäkysymyksiä. Kaikki viestintä tapahtuu anonyymisti. Tapauskohtaisten tunnusten avulla voit seurata, miten käsittelyprosessi etenee.

Laadi ilmoitus aina vilpittömässä mielessä

Ilmoituskanavaa tulee käyttää vain niissä tilanteissa, joissa on aidosti kyse väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta. Ilmoitukset tulee aina tehdä vilpittömässä mielessä.

Laadi ilmoitus