Inomhus pumpstationer

Pumpstationer för trånga utrymmen varifrån grund- och avloppsvatten pumpas till högre liggande avlopp. GEO 230 inomhuspumpstation kan också installeras i marken och service schaktet kan förlängas med förlängnings bitar.

Pumpstationer

Geo pumpstationer tillämpar sig utmärkt båden för pumpning av grund- och avloppsvatten för egnahemshus. små radhus, jordbruk och fritidshus. Geo 700 mest framgångsrika modell av Geo seriens pumpstationer. Den har tagit sin plats på marknaden tack vare sin gedigna konstruktion och förmänliga pris,så som sin föregångare geo 650.

Avloppspump för WC

Styrcentraler och hög nivå alarm

Ritningar av pumpstationer i PDF och DWG format

GEO 230 för grunvatten VVS

Länk för nedladdning av pumpbrunns ritning

PDF-fil

DWG-fil

GEO 230 för avloppsvatten VVS


Länk för nedladdning av pumpbrunns ritning

PDF-fil

DWG-fil

GEO 550 Grundvatten VVS

Länk för nedladdning av pumpbrunns ritning

PDF-fil

DWG-fil

GEO 550 Avloppsvatten VVS

Länk för nedladdning av pumpbrunns ritning

PDF-fil

DWG-fil

GEO 700 Grundvatten VVS

Länk för nedladdning av pumpbrunns ritning

PDF-fil

DWG-fil

GEO 700 Avloppsvatten VVS

Länk för nedladdning av pumpbrunns ritning

PDF-tiedosto

DWG-tiedosto

Geo 1000 Green VVS

 

Länk för nedladdning av pumpbrunns ritning

PDF-fil

DWG-fil

Näpsä Pro VVS

Länk för nedladdning av pumpbrunns ritning

PDF-fil

DWG-fil

Näpsä Pro TEL VVS

Länk för nedladdning av pumpbrunns ritning

PDF-fil

DWG-fil