Vattenreningsutrustning

Med KMV-tuotte full automatiska AT-järn- och mjukvattenfilter minskar man halten av järn, mangan, humus, kalk till en godtagbar nivå. Med aktivkol kan man ta  bort lukt, smak, färg och organiska föreningar samt flera radioaktiva isotoper. För att minska på korrosionen i vattennäten alkaliserar man vattnet.

Regenereringssalt

Regenerering saltet från KMV-tuotteet ändvänds i järn- och mjukvattenfilter och i andra filter som baserar sig på jonbyte. Salttabletter från KMV-tuotteet är speciellt framtagna för vattenfiltrerings bruk.